Nawigacja

NASZE AKCJE 1% PODATKU DLA PRZEDSZKOLA SZLACHETNA PACZKA GÓRA GROSZA KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY MAMO, TATO WOLĘ WODĘ ZBIERAMY NAKRĘTKI AKADEMIA AQUAFRESCH AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS W ŚWIECIE BAJEK

Nasze akcje

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”

 

Czyste powietrze wokół nas 2021

 

To już kolejny rok, w którym Przedszkole nr 10 im. Julana Tuwima bierze udział w akcji - "Czyste powietrze wokół nas". Kolejny rok realizatorzy programu przedstawiają dzieciom założenia akcji.

1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

 

 

W każdej z ośmiu grup dzieciom zostały przedstawione następujace tematy:

 

 1. Wycieczka.

 2. Co i dlaczego dymi.

 3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

 5. Jak unikać dymu papierosowego?

 

 

Kolejny rok razem z Dinkiem i jego piosenką uczymy dzieci jak szkodliwe są dymy oraz jak dbać o czyste powietrze. Dziękujemy rodzicom oraz realizatorom założen projektu :)

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

Koordynatorki projektu: Krystyna Falkiewicz, Patrycja Buchta, Agnieszka Wybierek.

***********************************************************************************************************************************

 

 

W ciągu całego roku w ramach realizacji akcji "Czyste powietrze wokół nas" dzieci z grupy II Kotki, wystawiły dwie bajki: "O kominie, który przestał dymić" i "Jak kocica paliła papierosa" dla  pozostałych przedszkolaków i rodziców.

Dzieci brały również udział w konkursach plastycznych dotyczących akcji nie palenia tytoniu.

Wszystkie dzieci z przedszkola potrafią zaśpiewać piosenkę promującą naszą akcję: "Ten wesoły dinek".

Z gazetki dla rodziców oraz gazetek wywieszonych w przedszkolu rodzice mogli uzyskać informacje na temat szkodliwości palenia tytoniu wśród dzieci.

W przyszłym roku nasze przedszkole przystąpi do kolejnej edycji programu "Czyste Powietrze Wokół Nas".

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za czynny udział w naszej akcji.

Koordynator akcji: Krystyna Falkiewicz, Anna Bednarek

Poniżej sprawozdanie z akcji 

Zal.1._CPWN_przedszkole.doc

********************************ROK 2013/2014******************************
 

 Założenia programu:

 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

 3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Struktura programu.

Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

  1. Wycieczka.

  2. Co i dlaczego dymi.

  3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

  4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

  5. Jak unikać dymu papierosowego?


 

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

Metodyka programu.

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.

W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.

 W roku szkolnym 2012/2013 realizowaliśmy w województwie podkarpackim V edycję programu „Czyste powietrze wokół nas”, uczestniczyło 428 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, edukacją objęliśmy ponad 17 tys. dzieci i ponad 14 tys. rodziców.

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 program będzie kontynuowany.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu w roku ubiegłym i zapraszamy do dalszej współpracy. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych dzieci.

Koordynator akcji : Krystyna Falkiewicz


 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
  ul. Jana Pawła II 18
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • 324312040

Galeria zdjęć