Nawigacja

Ogłoszenia Dokumenty do pobrania Listy dzieci

Rekrutacja 2021/2022

Ogłoszenia

13 kwietnia 2021r.

Od 14.04.2021r.  w Przedszkolu będzie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania do tutejszego przedszkola w terminie od 14.04 - 23.04.2021r. (do godz. 1500), drogą elektroniczną na podany mail: przedszkole.10@wp.pl lub osobiście w sekretariacie przedszkola. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Druk potwierdzenia woli:

Potwierdzenie_woli(1)(1).doc

 

Listy dzieci zakwalikowanych i niezakwalifikowanych znajdują się w zakładce:

Listy dzieci

 

 

 

 

 

 

05 marca 2021r.

 

 

 

05 marca 2021r.

UWAGA!

Rodzice mogą wybrać 3 placówki.

Można wybrać również np.

1.Przedszkole Nr 10 - grupa poranna,

2.Przedszkole Nr 10 - grupa popołudniowa,

3.Przedszkole innego wyboru

lub

4. Przedszkole Nr 10 - 6-latki

Nazwa naszego przedszkola na stronie naboru elektronicznego:

Przedszkole Nr 10 im. J. Tuwima

Uwaga:

Po zarejestrowaniu na stronie naboru należy oddać dokumenty (WNIOSEK oraz odpowednie ZAŁĄCZNIKI) w placówce pierwszego wyboru.

Wniosek drukujemy bezpośrednio po elektronicznej rekrutacji.

Załączniki znajdują się na tej platformie w zakładce: Pliki do pobrania.

 

 

05.03.2021

 

 

 

18 luty 2021r.

DEKLARACJE dla dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola.

Dyrekcja Przedszkola informuje rodziców dzieci, które uczęszczają do przedszkola, że od 22 lutego do dnia 03 marca 2021r. są zobowiązani złożyć deklarację o chęci dalszej edukacji w naszym przedszkolu. Deklaracja dotyczy roku szkolnego 2021/2022. Dokument wypełniony i podpisany należy wrzucić do wyznaczonej skrzynki z napisem REKRUTACJA.

 

Rekrutacja nowych kandydatów do przedszkola nastąpi od 9 marca 2021r. do 22 marca 2021r.

Na rok szkolny 2021/2022 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny prowadzi elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

link do strony urzędowej:

https://www.czerwionka-leszczyny.pl/oswiata-kultura/rekrutacja

 

Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące rekrutacji będą umieszczane na naszej stronie internetowej: www.przedszkoletuwima.edupage.org w zakładce: Rekrutacja 2021/2022.

Wzór deklaracji dla dzieci już uczęszczających do przedszkola oraz załącznik "B" - do Deklaracji będą wydawane przez wychowawczynie poszczególnych grup od piątku 19.02.2021r.

W razie wątpliwości, należy kontaktować się telefonicznie 324312040

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
    ul. Jana Pawła II 18
    44-230 Czerwionka-Leszczyny
  • 324312040

Galeria zdjęć