Nawigacja

NASZE AKCJE 1% PODATKU DLA PRZEDSZKOLA SZLACHETNA PACZKA GÓRA GROSZA KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY MAMO, TATO WOLĘ WODĘ ZBIERAMY NAKRĘTKI AKADEMIA AQUAFRESCH AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS W ŚWIECIE BAJEK

Nasze akcje

GÓRA GROSZA

Rok szkolny 2017/2018

18 edycja akcji "Góra Grosza".

Nasze prezdszkole po raz kolejny przyłączyło się do akcji "Góra Grosza" - akcji zbierania manet w całej Polsce, organizowanej przez Towarzystwo Masz Dom. Przekazane pieniądze to pomoc dla dzieci które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu oraz wsparcie dla ich rodzin. Wiemy, że rodzina jest ostoją i fundamentem na lata. Dlatego pomagamy dzieciom, które zostały rozłączone z rodzinami i tym, które  sa taką rozłąką zagrożone. Akcja trwa do 2.01.2018r.

Za każdy Twój  grosz dziękujemy w imieniu dzieci którym pomagamy.

Koordynataorami akcji w naszym przedszkolu są Danuta Korus i Danuta Szmandra.

 

Rok szkolny 2016/2017

17 edycja "Góry Grosza"

 

Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Uczniowie i przedszkolaki  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Jak co roku organizatorem XVII edycji akcji jest Towarzystwo „Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie.

Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg akcji są panie: Danuta KORUS  i Danuta SZMANDRA.

Rok szkolny 2015/2016

16 edycja "Góry Grosza"

 

Uczymy dzieci pomagać innym

Cel "Góry Grosza" pozostaje od lat niezmienny - pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Każdy przynosi tyle, ile może. Te dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wiele zdziałać.

Dla każdego dziecka rodzina jest bardzo ważna. W niej dowiaduje się, kim jest i pobiera pierwsze życiowe lekcje. Niestety w Polsce nadal zbyt dużo dzieci nie może wychowywać się wśród najbliższych. To właśnie dla nich, dzięki "Górze Grosza", organizowane są programy w obszarze pomocy dziecku i rodzinie będącej w trudnej sytuacji życiowej. Priorytetem jest umożliwienie dzieciom godnego dorastania w rodzinie własnej lub zastępczej. Dzieci same mówią wprost: potrzebujemy najbliższych, kogoś komu będziemy mogli zaufać i bezpiecznie się rozwijać. Obok takich potrzeb nie sposób przejść obojętnie. A mając wielu wspaniałych sojuszników, takich jak Wy i Wasi rodzice, jesteśmy w stanie pomóc Waszym rówieśnikom. Wierzymy, że razem damy radę.

Towarzystwo Nasz Dom - Góra Grosza

W naszym przedszkolu osobami odpowiedzialnymi za zbiórkę pieniędzy są panie: Danuta KORUS  i Danuta SZMANDRA

  Tak jak w latach ubiegłych na przełomie listopada i grudnia w naszym przedszkolu trwała akcja "Góra Grosza", czyli zbiórka monet dla dzieci i młodzieży przebywających m.in. w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Podstawowym celem akcji jest uświadomienie dzieciom, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Organizatorem XVI edycji akcji jest Towarzystwo „Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie.

Ogółem podczas XVI akcji „Góra Grosza” zebraliśmy 325,93 zł w tym:

 • 1 grosz – 3855 szt.
 • 2 grosze – 2109 szt.
 • 5 groszy – 1136 szt.
 • 10 groszy – 353 szt.
 • 20 groszy – 163 szt.
 • 50 groszy – 61 szt.
 • 1 złoty – 28 szt.
 • 2 złote – 9 szt.
 • 5 złotych – 9 szt.

Osobami odpowiedzialnymi za sprawne przeprowadzenie akcji oraz przeliczenie monet były panie: Danuta Korus i Danuta Szmandra.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za włączenie się do akcji i każdy symboliczny grosik.

Rok szkolny 2014/2015

 

Nasze przedszkole bierze udział w akcji „ Góra Grosza”.

Jest to XV edycja Towarzystwa Nasz Dom akcja trwa od 24.11.14 – 05.12.14.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

Efektem wychowawczym jest uświadomienie dziecku, że nawet 1 grosz może pomóc innym będącym w potrzebie.

Góra Grosza jest lekcją empatii, zrozumienia, tolerancji oraz pokazuje, że choć jeden grosz nic nie może zmienić, to uzbierana Góra Grosza może przyczynić się do powstania wielu inicjatyw na rzecz dzieci. A najcenniejsze jest to, że to dzieci pomagają dzieciom, że to same dzieci mają wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników.  Zachęcamy do udziału w akcji. Grosiki przynosimy do specjalnej puszki z napisem „Góra Grosza”.

 

Koordynatorem akcji jest Magdalena Kuc oraz Dominika Piecha

Rok szkolny 2013/2014

XIV OGÓLNOPOLSKA AKCJA "GÓRA GROSZA"

"Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie" - tak brzmi hasło przewodnie tegorocznej akcji a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci, rodzinnych domów dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych.

Dzięki tej akcji dzieci już w wieku przedszkolnym uczą się podstawowych zasad humanizmu i poznają czym jest wolontariat. Uczą się podstawowych zasad współżycia i otwartości na cudze nieszczęście. Przedszkole zaś spełnia jeden z celów jakie przed nim stoją, a mianowicie: wpajanie właściwych postaw i zachowań oraz otwartości na drugiego człowieka.

W naszym przedszkolu akcja "Góra Grosza" prowadzona jest po raz kolejny, a koordynatorem jest pani Magdalena Kuc. Tegoroczna akcja trwać będzie od 25 listopada do 06 grudnia.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Rok szkolny 2012/2013

Ogólnopolska akcja "Góra Grosza"

Po raz XIII -sty Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej we wszystkich szkołach i przedszkolach całej Polski na rzecz dzieci z domów dziecka organizuje akcję "Góra Grosza".

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowii rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, pomogło również już istniejącym. Nadrzędnym celem Towarzystwa jest jednak pomoc rodzimon znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w takim sensie, aby ułatwić powrót dziecka do rodziny biologicznej.

Nasze przedszkole również przyłączyło się do akcji a zebrane środki zostały wysłane do siedziby Towarzystwa.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Przedszkola serdecznie dziękują wszystkim którzy przyczynili się do wsparcia tej pięknej i pożytecznej akcji.

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
  ul. Jana Pawła II 18
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • 324312040

Galeria zdjęć