Nawigacja

Krajowy Certyfikat "PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE" Program "Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak" Zespół do Promocji Zdrowia Raport Promocja Zdrowia Działania związane z promocją zdrowia

Promocja Zdrowia

Raport Promocja Zdrowia

                                              

 

                                               Przedszkole Nr 10

                                 im. Juliana Tuwima

                        44-230 Czerwionka-Leszczyny

                                   ul. Jana Pawła II 18

                                tel./fax 32 4312040

                                                 e-mail: przedszkole.10@wp.pl

                        strona: www.przedszkoletuwima.edupage.org

                                            koordynator: Izabela Piksa

                              tel.501573741

                              

 

 

 

 

RAPORT

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

„ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

 

         Wprowadzenie                                                                                     

I. Podstawowe informacje o przedszkolu – charakterystyka środowiska

II.      Podstawowe informacje o ewaluowanym programie

 

III.     Podsumowanie                                                                                   

 

IV.     Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE

 

 

 

 

 

 

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

1.     

Pełna nazwa i adres przedszkola:

Przedszkole Nr 10, im. Juliana Tuwima

44-230 Czerwionka-Leszczyny

ul. Jana Pawła II 18

 

Telefon / Fax:

– 32 4312-040

Organ prowadzący przedszkole:

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Dyrektor przedszkola

mgr Gabriela Grochla

Liczba oddziałów ogółem:

8

            w tym dzieci 6- letnich:

4

Liczba oddziałów integracyjnych:

4

Liczba dzieci ogółem:

180

Liczba nauczycieli ogółem: w tym psycholog, rehabilitant, naucz. Gimnastyki korekcyjnej, logopeda

26

Liczba innych pracowników przedszkola

22

Średnia liczba dzieci w oddziale:

25

Średnia liczba dzieci w oddziale integracyjnym

20

Liczba dzieci objętych nauczaniem indywidualnym:

0

Liczba budynków, w których mieści się przedszkole :

1

Przedszkole posiada:                                  

 

 • sale zajęć

tak

 • gabinety specjalistyczne

gabinet logopedyczny, gabinet psychologa, sala SI

 • zaplecze kuchenne:

tak

 • szatnie:

tak

 • ogród przedszkolny:

tak

 • inne

izba tradycji (regionalna), pracownia plastyczna, biblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Charakterystyka środowiska, w którym funkcjonuje przedszkole

 

Placówka przedszkolna w Czerwionce-Leszczynach prowadzi swoją działalność wychowawczo-dydaktyczną od 1 września 1987r. Przedszkole usytuowane jest na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Jana Pawła II 18, w pobliżu dobrze zadrzewionego Parku Miejskiego. Obiekt przedszkola to budynek wolnostojący o trzech kondygnacjach: dwóch nadziemnych i jednej podziemnej. Konstrukcja budynku jest żelbetowa. Stropy i ściany pokryte tynkiem. Dach jest wykonany z prefabrykowanych płyt korytkowych, kryty papą. Okna plastikowe.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, telefoniczną (wewnętrzna centrala telefoniczna), przeciwpożarową, TV kablową oraz w dźwigi towarowe.                                      

Łączna powierzchnia zabudowy budynku – 566,01 m2, powierzchnia użytkowa – 1451,48 m2, kubatura – 5355m3.

 

Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się:

*    szatnia dla dzieci, sala SI, pracownia plastyczna, sala regionalna, biblioteka, sala rehabilitacyjna, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty, sale zajęć z sanitariatami i dużymi schowkami, gabinet dyrektora, biuro intendentki, pomieszczenia kuchenne, szatnie personelu, korytarz, hol, sanitariaty dla personelu, kuchnia, pralnia, gabinet psychologa, gabinet logopedyczny.

Budynek otoczony jest tarasem i ogrodem wyposażonym w urządzenia terenowe, sprzęt do zabaw dla dzieci, obszerne piaskownice

Do 1995r. przedszkole było placówką 4-ro oddziałową, później stopniowo placówka rozrastała się a obecnie placówka istnieje jako przedszkole 8-mio oddziałowe.

 

 

LOGO PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym dzieci nabywają umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. Upowszechnianie wiedzy o właściwych zachowaniach zdrowotnych jest istotne, lecz ważniejsze jest promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia już od najmłodszych lat.

Celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie dziecka do tego, aby było niezależnym, zdrowym i twórczym obywatelem.

Zadaniem osób dorosłych, nauczycieli, rodziców jest wpajanie dzieciom zasad mówiących    o konieczności dbania o swoje zdrowie. By tak się stało, dzieci muszą poznać i zrozumieć zasady, jakimi powinny się kierować, aby być promotorami zdrowia w swoim otoczeniu. Proces poznawania powinien rozpocząć się już w przedszkolu, dlatego gdyż w tym wieku dziecko wchodzi w aktywne relacje ze swoim społecznym środowiskiem. Nawiązuje żywy     i silny kontakt. Edukacja zdrowotna w przedszkolu opiera się na potrzebach zdrowotnych wychowanka, które zależne są od rozwoju dziecka.

Przedszkole promujące zdrowie to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne zarówno dzieci jak i nauczycieli, pracowników oraz rodziców. Myślę, że przedszkole,            w którym pracuje jest takim przedszkolem.

Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy o zdrowiu, ale     i „odpowiedzialność” za własne zdrowie. Dobry stan zdrowia warunkuje dobre samopoczucie, większą odporność organizmu, ułatwia zabawę     i naukę.

Założeniem programu jest wykształcenie w dzieciach właściwego stosunku do zdrowia, stopniowemu zrozumieniu stanowiska i roli człowieka w tym procesie oraz uświadomieniu zagrożeń z powodów negatywnych oddziaływań człowieka. Realizacja programu pomogła zrozumieć dzieciom jak dużą rolę odgrywa zdrowy tryb życia. Program ten ukazuje dzieciom zależność między środowiskiem, którym żyjemy a zdrowiem i samopoczuciem dzieci. Włączenie rodziców do realizacji tego programu tworzy szanse wspólnych działań wychowawczych w promowaniu zdrowia.

 

            Opracowano program „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”. Obszary działania programu:

 1. Promocja zdrowia poprzez kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych
 2. Promocja zdrowia poprzez aktywność fizyczną
 3. Promowanie zdrowego trybu życia
 4. Bezpieczeństwo w życiu codziennym
 5. Pierwsza pomoc
 6. Bezpieczny przedszkolak na drodze

 

Podstawowe informacje o ewaluowanym programie:

 

            Celem programu jest poszerzenie zakresu realizowanych treści z edukacji zdrowotnej. Cel nadrzędny to zapewnienie takich warunków, aby wykształcić u dzieci nawyki higieniczne, umiejętności prozdrowotnych zachowań oraz poszanowania zdrowia   i zachowania bezpieczeństwa własnego i innych.

Cele główne to: dostrzeganie roli zdrowia w życiu człowieka oraz wykształcenie u dzieci właściwego stosunku do zdrowia – promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami, tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej w grach, zabawach ruchowych, gimnastyce.

 

Treści programowe ujęte są w formie tabeli i skupione wokół bloków tematycznych takich jak:

 • Promocja zdrowia poprzez kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych
 • Promocja zdrowia poprzez aktywność fizyczną
 • Promowanie zdrowego trybu życia
 • Bezpieczeństwo w życiu codziennym
 • Pierwsza pomoc
 • Bezpieczny przedszkolak na drodze

 

Program realizujemy w naszym przedszkolu w oparciu o dokumenty przedszkola: statut, podstawa programowa, programem wychowawczo-dydaktycznym przedszkola, planami pracy nauczycieli

 

Osoby realizujące program to: personel przedszkola /personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy/, rodzice dzieci.

Rada Pedagogiczna opracowała Plan Przedszkola Promującego Zdrowie, w którym określono problemy, cele, metody, formy i zadania. Pozyskano rodziców jako sojuszników wspierających naszą pracę i ideę promocji zdrowia. W ramach spotkań rodzice zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego funkcjonowania grup i przedszkola.

 

 

Celem raportu jest ocena efektywności i skuteczności programu „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU

 

PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW

HIGIENICZNO-KULTURALNYCH

 

CELE - ZADANIA

WSKAŹNIKI

SPOSOBY REALIZACJI

 

Wpajanie dzieciom zasad dbania o czystość oraz kulturalnego zachowania się przy stole:

umiejętność mycia rąk, zębów, korzystania z toalety

 

-metoda praktycznych działań

-codziennie podczas posiłków

- mycie się przed i po posiłkach

 

Prawidłowe posługiwanie się sztućcami, używanie serwetek

Właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłków

-spotkanie z pracownikami kuchni

-wizyta pracownika restauracji i demonstracja prawidłowego posługiwania się sztućcami, nakrywania do stołu

-używanie noża i widelca podczas posiłków

 

Spożywanie posiłków w czystych naczyniach

Dbanie o estetykę podczas jedzenie

Przygotowanie stołu i poczęstunku na niektóre uroczystości przedszkolne

 

-dekoracja stołów na spotkanie z ojcami z okazji Dnia Górnika

-spotkania wigilijne w grupach

 

Zachowanie umiaru w jedzeniu słodyczy

Zna zasady racjonalnego odżywiania

Wie o konieczności spożywania urozmaiconych potraw

 

-historyjka obrazkowa : „Wiem co jem”

-zagadki o tematyce zdrowotnej

 

 

Spożywanie zdrowego jedzenia, warzywa, owoce, nabiał

-„jemy witaminy” – wykonywanie szaszłyków owocowych

-spotkanie z dietetykiem

-tydzień zdrowej żywności

-piramida zdrowych posiłków

-spotkanie z kucharką-wykonanie sałatki owocowej

-robienie kanapek

-układanie wspólnie z intendentką jadłospisu na cały dzień

 
 

Wdrażanie do higienicznego trybu życia poprzez przebywanie na świeżym powietrzu.

 

-zabawy i ćwiczenia na świeżym powietrzu –każda grupa przynajmniej raz w tygodniu zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, /oprócz codziennego wychodzenia na podwórko/

 

Potrafi samodzielnie ubrać się i rozebrać nie narażając swoich rzeczy na zgubienie. Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

-metoda działań praktycznych

-historyjka obrazkowa

 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

 

 

Ćwiczenia i zabawy-wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu

-zabawy na świeżym powietrzu – spartakiady wg pór roku

jesienna spartakiada sportowa

zimowa spartakiada sportowa –

wiosenna spartakiada sportowa

letnia spartakiada sportowa

-zestaw ćwiczeń W.Sherborne

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie systematycznych zajęć sportowych

-kółko sportowe

- zorganizowanie tygodnia sportu w przedszkolu

-turniej piłki nożnej

 

 

Podkreślenie roli ruchu i powietrza jako stymulatorów prawidłowego rozwoju

 

 

-codzienne korzystanie ze świeżego powietrza

spacery, wycieczki, zabawy w ogródku przedszkolnym

 

Integracja ze środowiskiem. Współpraca z rodzicami oraz instytucjami społecznymi.

-uroczystości przedszkolne, środowiskowe, przeglądy

-Dzień Patrona połączony z Europejskim Dniem Języków– wrzesień

-uroczystość dla osób starszych i samotnych w  ramach tygodnia miłosierdzia – październik

 -Z piosenką i tańcem po Europie – listopad

-Dzień Pluszowego Misia – listopad

-Dzień górnika –Tydzień Śląski w przedszkolu-grudzień

-spotkania wigilijne – grudzień

-I ty możesz zostać świętym Mikołajem – grudzień

-Szlachetna paczka- grudzień

-dzień babci i dziadka – adżów

-dzień kobiet – marzec

-Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie śpiewanie”-kwiecień

-Inscenizacja muzyczno-ruchowa „Kolorowe kosze”-kwiecień

-Regionalny Przegląd Form Tanecznych Roztańczone przedszkole – kwiecień

-Przegląd przedszkolnych grup Rytmiczno-Muzycznych „Roztańczone pantofelki”- maj

-olimpiada integracyjna – czerwiec

-Halowy turniej piłki nożnej- czerwiec

 

 

 

Wyrabianie zamiłowania do wycieczek i sportu jako źródła zdrowia i radości

-wycieczki grupowe;

Wycieczka do Wiejskiej Chaty do Bojkowa

-Wycieczka do parku miniatur

-wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek

-Leśny park Dinozaurów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

 

 

Wdrażanie do higienicznego trybu życia poprzez: rozumienie potrzeby dbania o swoje zdrowie

Unikanie przebywania w pomieszczeniach zadymionych

-realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”

Gminno-Miejski konkurs edukacji antytytoniowej –zgaduj zgadula

 

 

Konieczność dbania o środowisko

-wycieczka na rondo

-akcja „Sprzątanie świata” – wrzesień

-udział w akcji „Śląsk zielona wyspa”

-Przegląd recytatorski z okazji Dnia Ziemi – kwiecień Zbytków

-konkurs plastyczny „Przyroda w utworach Marii Konopnickiej”

-konkurs „Żyj z przyrodą w zgodzie”

-obchody Dnia oszczędzania energii

-konkurs plastyczny –plakat zachęcający do oszczędzania energii

 

Znajomość symboli ekologicznych-zna zasady recyklingu

-zagadki opisowe i słowne

-zabawa dydaktyczna „segregowanie śmieci”

-zbiórka baterii-

-wycieczka do wydziału Ekologii UGiM-

 

 

Przestrzega zakazu zbierania nieznanych owoców i grzybów

 

Obserwacja zmian w przyrodzie

-wycieczka do lasu, spotkanie z leśniczym

-wykonanie pracy plastycznej „Uroki lasu”

-spacer do lasu –

-spotkanie z pszczelarzem

 

Stosowanie szczepień ochronnych, poddanie się badaniom profilaktycznym

-wycieczka do ośrodka zdrowia – kwiecień-spotkanie z lekarzem

-wycieczka do gabinetu stomatologicznego-kwiecień

-konkurs międzygrupowy „Zdrowy uśmiech”- kwiecień

-spotkanie z higienistką – maj

 

 

Prawidłowa postawa ciała

-spotkanie dzieci i rodziców  z rehabilitantem „Wady postawy u dzieci w wieku przedszkolnym”-

-grupa wsparcia dla rodziców niepełnosprawnych-spotkanie z rehabilitantem „Jak ważne są zajęcia ruchowe w poprawie rozwoju dzieci niepełnosprawnych z ich defektami fizycznymi”

spotkanie z rehabilitantem i nauczycielem gimnastyki korekcyjnej– cykl zajęć

-cykl zajęć „Jesteśmy silni i zdrowi” –

 

 

Realizacja działań ekologicznych w przedszkolu

-realizacja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

-zorganizowanie kolorowych dni w przedszkolu: dzień pomarańczowy, zielony, żółty w nawiązaniu do kolorów owoców i warzyw

-teatrzyk „Matko naturo kochamy cię”

-udział w programie: „Mamo tato wolę wodę”

 

 

Hartowanie jako zapobieganie chorobom

-spacery bez względu na pogodę

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W ŻYCIU CODZIENNYM

 

 

Bezpieczne poruszanie się po przedszkolu

-korzystanie z zabawek i sprzętu zgodnie z zasadami bhp

-zasady bezpiecznej zabawy w sali

-kodeksy bezpiecznego korzystania z Sali

-ustalenie zasad zachowania sprzyjających bezpieczeństwu

 

Bezpieczne korzystanie z urządzeń terenowych

-zabawy na świeżym powietrzu

 

Zakaz manipulowania urządzeniami elektrycznymi

Zna zasady właściwego zachowania się podczas burzy

-film edukacyjny nt prądu

 

Przestrzeganie przez dzieci zakazów- zakaz zabawy zapałkami, gazem

-wizyta straży pożarnej w przedszkolu-maj

-wizyta dzieci w remizie strażackiej – maj

-historyjka obrazkowa „Jak Wojtek został strażakiem”

 

Zapewnienie właściwego oświetlenia w sali

-rozmowa na temat Jak dbam o swoje zmysły – spisanie zasad

 

Zna zasady zachowania się podczas wyładowań atmosferycznych

-historyjka obrazkowa-

-założenie kalendarza pogody –

 

 

 

 

PIERWSZA POMOC

 

 

Udzielanie pierwszej pomocy – znajomość zagadnień związanych z umiejętnością udzielania pierwszej pomocy

-

-spotkanie z ratownikiem medycznym-

 

 

rzedszko numerów rzedszkol

policja

pogotowie

straż pożarna

 

-historyjka obrazkowa: „Jaki to numer?”

 

rzedszko postępowania w razie pożaru-alarm próbny

droga ewakuacyjna

-alarm próbny – ewakuacja przedszkolaków-wrzesień, październik

 

 

Postępowanie w razie ataku psa

-spotkanie ze strażakiem

 

 

Udzielanie pierwszej pomocy- tamowanie krwotoku, postępowanie w razie złamania kończyn, udzielanie pierwszej pomocy, gdy traci przytomność

-spotkanie z pielęgniarką

 

Przestrzeganie zakazu wykorzystywania w zabawach lekarstw

-pogadanka z pielęgniarką

 

 

 

 

 

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK NA DRODZE

 

 

Przestrzeganie zasad poruszania się po drogach

-spotkanie z policjantem-

-puzzle „Bezpieczny przedszkolak”

 

Znajomość wybranych znaków drogowych

-wykonywanie znaków drogowych-cykl zajęć w październiku

-historyjka obrazkowa „Wróbelek Elemelek”

 

Prawidłowo odczytuje sygnalizację świetlną

-zabawy dydaktyczne

-sygnalizator świetlny

-teatrzyk „Bądź bezpieczny na drodze”

 

 

Przestrzeganie zakazów zabaw w niedozwolonych miejscach

-omawianie problemów zabaw w pobliżu jezdni

-oglądanie plansz-historyjki obrazkowe

 

 

Zna zagrożenia ze świata ludzi i unika ich

-spotkanie z policjantem prewencji

-teatrzyk „Bezpieczny przedszkolak” –

 

 

Samodzielnie w sposób bezpieczny organizuje sobie czas wolny

-zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

 

Ma rozeznanie gdzie można bezpiecznie się bawić

-wskazuje miejsca do bezpiecznej zabawy, historyjka obrazkowa

 

 

 

 

 

            Przed rozpoczęciem roku szkolnego koordynator programu Izabela Piksa zorganizowała spotkanie z Radą Pedagogiczną, aby omówić zadania dotyczące promocji zdrowia w naszym przedszkolu. Rada Pedagogiczna opracowała plan, w którym określono problemy, cele, metody, formy i zadania. Pozyskano rodziców jako sojuszników wspierających naszą pracę i ideę promocji zdrowia.

Dokonując wstępnej diagnozy dotyczącej stanu środowiska fizycznego przedszkola zrealizowanych zostało wiele zadań. Zakupiono sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych.

Były organizowane spartakiady sportowe –             -           jesienna spartakiada sportowa –

                                                                                  -           zimowa spartakiada sportowa –

                                                                                  -           wiosenna spartakiada sportowa

                                                                                   -           letnia spartakiada sportowa

                                                                                  -           wycieczki

                                                                                  -          spacery po rodzinnym mieście, do parku, ulicami miasta, wycieczka do ośrodka zdrowia, apteki, gabinetu stomatologicznego

 • Promocja zdrowia odbywała się poprzez kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych. Poprzez pogadanki, wycieczki, dostarczanie przykładów z literatury, spotkania z lekarzami, pielęgniarką, rehabilitantem dzieci kształtowały nawyk dbania o czystość osobistą, zdrowie. Dzieci wiedzą, w jakim celu wykonywane są szczepienia ochronne
 • Wszyscy nauczyciele oraz personel administracyjno-obsługowy przeszło szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W warsztatach i szkoleniach uczestniczyli wszyscy nauczyciele / „ABC zdrowego odżywiania”, „Pierwsza pomoc”, szkolenia intendentki i kucharki nt prawidłowego odżywiania dzieci./
 • Udział nauczycieli oraz rodziców w szkoleniu prowadzonym przez rehabilitantkę nt prawidłowej postawy ciała dziecka. W zajęciach tych podkreślono rolę ruchu      i powietrza jako stymulatorów prawidłowego rozwoju. Dzieci czerpią przyjemność z przebywania na świeżym powietrzu i zabaw ruchowych.
 • Wpajano dzieciom zasady oraz umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole- przed i po posiłkach dzieci dbają o czystość rąk, po śniadaniu, myją zęby, wiedzą jak należy zachowywać się przy stole, potrafią nakryć do stołu, sprzątną po sobie. Wszystkie te czynności dzieci potrafią wykonać a odbywało się to dzięki metodzie pokazu, przykładu dawanego przez nauczycielkę, poprzez zabawy dydaktyczne „obiad u cioci”, burza mózgów. Dzieci mają świadomość tego, iż podczas posiłków się nie rozmawia.
 • Realizując program wzbogaciłyśmy bazę przedszkola o nowe pomoce dydaktyczne. Nauczycielki wykonały puzzle nt „Zdrowego odżywiania”, „Bezpieczeństwo na drodze”, „Bezpieczny przedszkolak”, ilustracje „Piramida zdrowia” na bazie zajęć „ABC zdrowego odżywiania”, historyjki obrazkowe         nt zachowania się w sytuacjach trudnych
 • Dzieci poznały wiersze i piosenki o tematyce zdrowotnej, zachowania bezpieczeństwa na drodze. Miały możliwość wykazania się swoją wiedzą w konkursach dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, higieny. Konkursy wewnątrzprzedszkolne organizowane były w ramach działalności kółka plastycznego
 • Osiągnięcia przedszkola w zakresie promocji zdrowia i ekologii to: udział w konkursach plastycznych „Moje ulubione kwiaty wiosenne”, Ogólnopolski konkurs plastyczny „Ratujmy Przyrodę”, „Czyste powietrze, pachnący kwiat z Krasnalem Hałabałą ratujmy świat”, „Jestem dzieckiem dobrze wychowanym”, „Mój przyjaciel las” i wiele innych.
 • Spotkania z policjantem, wycieczka na posterunek policji - pogadanka z policjantem nt zachowania bezpieczeństwa na drodze, podczas zabaw itp. Poprzez realizację tego typu zajęć u dzieci kształtują się prawidłowe postawy sprzyjające unikaniu różnego typu zagrożeń, kształtuje się zaufanie do funkcjonariuszy.
 • Wycieczka do remizy strażackiej, spotkanie ze strażakami i pokazy strażackie na terenie przedszkola-dzieci utrwaliły wiadomości na temat niebezpieczeństw wynikających z zabaw w niedozwolonych miejscach i niedozwolonymi przedmiotami
 • Wystąpiły w Miejskim Domu Kultury z przedstawieniem teatralnym „Bezpieczny Przedszkolak”. W ramach kółka teatralnego dzieci wystawiły dla swoich kolegów bajkę oraz scenkę nt zdrowia
 • Przygotowywano wspólnie z rodzicami, personelem zdrowe posiłki; sałatki, surówki – celem tych zajęć było promowanie zdrowego żywienia, zdrowego trybu życia. Dzieci brały udział w konkursach o tematyce prozdrowotnej – rozumieją rolę właściwego odżywiania się. Rozumieją konieczność mycia owoców i warzyw przed spożyciem. Spotkanie z dietetykiem, który mówił, w jaki sposób zdrowo             i prawidłowo się odżywiać
 • Prowadzone były zabawy i ćwiczenia metodami metodami: Sherborne, Kniessów, Orffa, Labana. Dziecko czerpie przyjemność z zabaw ruchowych. Potrafi ćwiczyć w grupie, wykonuje prawidłowo ćwiczenia.
 • Udział całego przedszkola w akcji „Sprzątanie świata” – polegał on na porządkowaniu terenu wokół przedszkola oraz dookoła bloków. Uwieńczeniem tego było założenie ogródków -skalniaków przez każdą z grup przedszkolnych
 • Każde dziecko zostało zapoznane z kartą Praw Dziecka. Każda sala zajęć posiada opracowany przez dana grupę Kodeks Przedszkolaka   w obrazkach.
 • W dokumentacji przedszkola posiadamy scenariusze zajęć, zabaw oraz ankiety i prace dzieci, które są dowodem na t, iż promocja zdrowia odgrywa ogromna rolę w naszym przedszkolu. Zdrowy styl życia promowany jest od najmłodszych lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

            Na zakończenie roku szkolnego dokonano podsumowania realizacji programu „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”.

 Cały rok szkolny zespół powołany do ewaluacji programu dokonywał obserwacji zajęć i zabaw dla dzieci, ich atrakcyjność, dobór tematów do wieku i możliwości dzieci.

            Dokonując ewaluacji programu kierowaliśmy się kryterium:

- celowości: Czy cele zdrowotne zostały dobrane trafnie z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci,

- komunikatywności; czy w sposób zrozumiały formułuje cele, zadania i formy wychowania przedszkolnego

- realności: czy spełnia oczekiwania rodziców

- aktywizacji; w jaki sposób umożliwia rodzicom włączanie się w jego realizację

- jawność- czy rodzice znają zawarte w programie cele i świadomie uczestniczą w ich realizacji

- efektywności – czy da się zaobserwować pozytywne efekty oddziaływań programu

- spójności- czy plany pracy wychowawczej są skorelowane z programem zdrowotnym

 

 

            Nauczycielki w każdej grupie wiekowej w arkuszu obserwacji dokonywały oceny wiedzy dzieci na temat promowania zdrowego trybu życia, w jaki sposób przedszkole uświadamia dzieciom potrzebę dbania o własne zdrowie. Wg założonych wskaźników dzieci opanował w 100% umiejętności. Potrafią wskazać w poprawny sposób jak dbać o swoje zdrowie min. unikając przebywania pomieszczeniach zadymionych, nie wietrzonych. Dzieci znają symbole ekologiczne umieszczone na opakowaniach. Potrafią zaznaczyć, czego nie wolno spożywać, jakich produktów. Znają i potrafią nazwać zawody związane z medycyną-dostrzegają potrzebę badań profilaktycznych i szczepień. Według arkusza obserwacji dokonano także oceny wiedzy dzieci na temat bezpiecznych zachowań. Przedszkole uczy bezpiecznych zachowań w celu zapobiegania sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu dziecka. Dzieci potrafią wskazać poprawny sposób przechodzenia przez jezdnię, potrafią wskazać, w jakich miejscach nie wolno się bawić, jakimi przedmiotami nie należy się bawić, potrafią wskazać niebezpieczne sytuacje.

            Po przeanalizowaniu ankiet skierowanych do rodziców zespół wyciągnął następujące wnioski; Program promocja zdrowia jest potrzebny w przedszkolu, ponieważ pomógł on dzieciom w poszerzeniu wiadomości nt zdrowia, higieny, bezpieczeństwa. Rodzice stali się bardziej otwarci na nowinki żywieniowe dotyczące ich dzieci oraz na zwracanie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa. Rodzice cenią wszystkie wymienione      w ankiecie formy promocji zdrowia tzn. kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych, aktywność fizyczną, promowanie zdrowego trybu życia oraz bezpieczeństwo w życiu codziennym jak i na drodze.

            Na podstawie analizy ankiet skierowanych do nauczycieli naszego przedszkola dokonano ewaluacji programu promocja zdrowia. Wszystkie nauczycielki znają i realizują program „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”. Na pytanie, który z elementów programu promocja zdrowia uważa pani za najistotniejszy odpowiedziały, że wszystkie: kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych, aktywność fizyczna, promowanie zdrowego trybu życia, bezpieczeństwo w życiu codziennym, pierwsza pomoc. Wszystkie te zadania były realizowane i przyniosły efekty wychowawcze. Metodami, którymi posługiwały się nauczycielki to metoda samodzielnych doświadczeń, podające, problemowe, aktywizujące i praktyczne.

 

           

            Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji możemy podać mocne strony realizacji programu Przedszkole Promujące Zdrowie.

Mocne strony:

Osiągnięte sukcesy w zakresie działań przedszkola promującego zdrowie;

 • Dzieci stały się prekursorami zdrowego trybu życia, poznały wiele atrakcyjnych zabaw, będąc tym samym aktywnymi we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej.
 • Pogłębienie współpracy między rodzicami a przedszkolem – wspólne wycieczki, ogniska integracyjne i wspólna idea propagowania zdrowego stylu życia
 • Cały personel przedszkola realizuje program „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak” angażując się w realizację wszystkich zawartych w nim zadań
 • Przedszkole zapewnia dzieciom i pracownikom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki

 

 

 

 

Zasady, dotyczące zdrowego żywienia, które należy zapamiętać to:

 

  • Nawyki żywieniowe kształtują się do 10 roku życia, a potem jedynie ulegają modyfikacjom
  • Aktywność fizyczna dzieci zależy od aktywności fizycznej rodziców
  • Wiele nieprawidłowości w żywieniu dzieci wynika z nieprawidłowego odżywiania się rodziców

 

W ramach realizacji programu „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak” przedszkole nasze wzięło udział także w akcjach, które wiążą się ze zdrowiem i bezpieczeństwem. To:

 1. Kubusiowi Przyjaciele Natury
 2. Akademia Zdrowego Przedszkolaka
 3. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla przedszkoli Akademia Aquafresh
 4. Śląska sieć szkół promujących zdrowie
 5. Akcja Bezpieczne wakacje oraz Bezpieczne przedszkole

 

 

 

PODSUMOWANIE

 

            Istotą placówki promującej zdrowie jest intensyfikacja tego, czego nauczono w ramach edukacji zdrowotnej poprzez wspieranie działań przedszkola, rodziny, społeczeństwa, w którym żyje dziecko. Nie ma dobrej recepty na osiągniecie natychmiastowej poprawy w zakresie promocji zdrowia. Rozpoczynając wędrówkę ku poprawie wzięliśmy pod uwagę, że każda zmiana wymaga czasu, nie można jej wprowadzić z dnia na dzień, zmiana nie jest sprawą prostą, zmiana powinna być dobrze przygotowana i kierowana, a osobami odpowiedzialnymi za wprowadzenie zmiany w placówce powinni być przede wszystkim nauczyciele, personel administracyjno obsługowy, rodzice a korzyści z wprowadzonej zmiany powinny odczuć dzieci.

Współcześnie promocja zdrowia odgrywa znaczącą rolę w życiu każdej placówki, Przedszkola przywiązują do niej coraz większą wagę, przez co promocja zdrowia staje się jednym z najważniejszych zadań i priorytetów.

Dbając o jakość edukacji w naszej placówce wstąpiliśmy do programu „ Śląska sieć szkół promujących zdrowie”

 

            Mamy nadzieję, że dzieci opuszczające nasze przedszkole będą otwarte, twórcze i spontaniczne. Będą potrafiły dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz pamiętały, iż zdrowie jest warunkiem codziennego życia a nie jego celem.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
  ul. Jana Pawła II 18
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • 324312040

Galeria zdjęć