Nawigacja

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Zajęcia z psychologiem Zajęcia z logopedą Zajęcia z rehabilitantem Zajęcia z tyflopedagogiem Zajęcia z surdopedagogiem Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia z psychologiem

ROK SZKOLNY 2019/2020

Psycholog mgr Natalia Kasprowicz

 

Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie

Sytuacja jest trudna i zmienia się dynamicznie. Z dnia na dzień pojawiają się nowe doniesienia na temat rozprzestrzeniania się wirusa. Jak rozmawiać o tym z dzieckiem? Najlepiej w formie opowiadania o koronawirusie.

Dzieci są szalenie spostrzegawcze. Zauważają więcej niż nam, dorosłym, się wydaje. Szybko wyczuwają i łatwo przejmują nasze emocje. Dlatego tak ważna jest szczera rozmowa z malcem na temat tego, co się dzieje wokół nas.

Historyjka o wirusie jest wspaniałą pomocą dla rodziców.

bajka_o_koronowirusie.pdf

 

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK 9 00 -- 13 00

WTOREK 1130 -- 1630

ŚRODA 11001600

CZWARTEK 1000 – 1600

PIĄTEK 10⁰⁰ -14⁰⁰

Konsultacje dla rodziców po wcześniejszych ustaleniach.

 

 

Kółko prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne będzie odbywało się w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 13.00 – 13.30.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

Psycholog mgr Natalia Kasprowicz


 

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK 1100 -- 1500

WTOREK 1230 -- 1630

ŚRODA 10001500

CZWARTEK 1100 – 1600

PIĄTEK 10⁰⁰ -14⁰⁰

Zajęcia prowadzone w roku szkolnym 2018/2019:

 • zajęcia rewalidacyjne

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Jedną z metod, którą wykorzystuje w swojej pracy jest Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

 • Jest metodą ogólnorozwojową, która dzięki wykorzystaniu naturalnej ekspresji ruchowej, komunikacji pozwerbalnej i elementów zabawy staje się dostępna dla dzieci, natomiast opiekunom dostarcza dodatkowych form oddziaływania i informacji o funkcjonowaniu i rozwoju dziecka.

 

 • Ruch rozwijający prowadzić ma do poznania własnego ciała i uzyskania kontroli nad jego ruchami, co powinno doprowadzić do ukształtowania się własnej tożsamości.

 

 • Można ją stosować zarówno w pracy z dziećmi, jak i dorosłymi, z osobami o różnych zaburzeniach rozwojowych, nawet z głęboimi i sprzężonymi zaburzeniami psychomotorycznymi.

 

Główne założenia

 

 1. Rozwijanie świadomości własnego ciała przez ruch – efektem podejmowanych działań ma być kształtowanie umiejętności społecznych poprzez dopływ wiadomości o własnym ciele i używaniu go w sposób adekwatny do potrzeb.

 2. Rozwijanie przez ruch świadomości przestrzeni i działania w niej – pozwala na ukształtowanie świadomości przestrzeni otaczającego świata i umożliwia uczestnictwo w przekształcaniu go i modyfikowaniu w zależności od własnych potrzeb.

 3. Rozwijanie przez ruch dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu – jest to przygotowanie do pełnego uczestniczenia w kontaktach interpersonalnych.

 4. Rozwijanie przez ruch działalności twórczej – ukazuje możliwości kreatywnego zastosowania zdobytych umiejętności.

 

Grupy ćwiczeń wykorzystywane w Ruchu Rozwijającym

 

Wyróżnić można przede wszystkim 4 główne grupy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka:

 

 1. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała.

 2. Ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu.

 3. Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i z grupą.

 4. Ćwiczenia twórcze.

 

Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała

Ich zadaniem jest wykształcenie poczucia i kontrolowania ruchów poszczególnych części ciała, zwłaszcza kolan, łokci, kostek, bioder. Bardzo ważne jest także kształtowanie świadomości podłoża, dającego poczucie bezpieczeństwa, dzięki któremu możliwe jest samodoświadczenie czucia, umiejętności doznań, a przy okazji uczenie i utrwalanie nazewnictwa poszczególnych części ciała. Są to przede wszystkim ćwiczenia indywidualne, bez opiekunów.

Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała:

A) wyczuwanie brzucha, pleców, pośladków

B) wyczuwanie nóg w ruchu i siedząc

C) wyczuwanie łokci, siedząc

D) wyczuwanie twarzy

E) wyczuwanie całego ciała

 

Ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu

Ta grupa ćwiczeń ma na celu zrelaksowanie po przeprowadzonej sesji intensywnych ćwiczeń. Koncentruje się przede wszystkim na kształtowaniu poczucia akceptacji i bezpieczeństwa w toku podejmowania różnorodnych działań.

 

Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i z grupą

Jest to blok ćwiczeń, które wykorzystują wcześniej nabyte umiejętności dotyczące samopoznania jak i kształtowania reakcji. Na tym etapie kształtuje się umiejętność od bierności w podejmowanych działaniach do aktywizacji oraz od pasywności do ćwiczeń twórczych.

 

Bloki ćwiczeń:

 • Ćwiczenia „z” w parach np. przepychanie w pozycji siedzącej, w pozycji stojącej kołysanie, prowadzenie „ślepca”, w pozycji leżącej ciągnięcie za nogi.

 • Ćwiczenia „przeciwko” w parach np. rozpakowywanie paczki.

 • Ćwiczenia „razem” w parach lub we troje np. kołysanie się na siedząco, wstawanie, przeciąganie się.

 

Podstawowe zasady stosowania metody

 • Dobrowolność uczestnictwa

 • Sprawianie by aktywność przynosiła uczestnikom radość

 • Zauważanie i stymulowanie aktywności dziecka

 • Używanie pochwał i dostrzeganie starań uczestników

 • Unikanie sytuacji rywalizacyjnych

 • Naprzemienne stosowanie ćwiczeń dynamicznych i statycznych

 • Stopniowe zwiększanie poziomu trudności ćwiczeń, dostosowanych do możliwości uczestników

 • Zachować rytualność zajęć

 • Kontaktować się z dzieckiem za pomocą prostych słów

 

 

Korzyści płynące ze stosowania tej metody

 1. Daje okazje do rozładowania energii

 2. Wyzwala swobodę zachowań i naturalność

 3. Zbliża do siebie uczestników zajęć i kształtuje poczucie bezpieczeństwa

 4. Zwiększa pewność siebie i daje uczestnikom radość

 5. Daje poczucie harmonii z innymi

 6. Wyzwala zaangażowanie

 7. Daje możliwość poczucia się w innej roli

 8. Daje okazję do bliskiego kontaktu z inną osobą

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Psycholog mgr Natalia Kasprowicz


 

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK 1100 -- 1630

WTOREK 1000 -- 1500

ŚRODA 11001600

CZWARTEK 1030 – 1500

PIĄTEK 11⁰⁰ -15⁰⁰

Zajęcia prowadzone w roku szkolnym 2017/2018:

 • zajęcia rewalidacyjne

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Do zadań psychologa przedszkolnego należy:

 • prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi;

 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia;

 • prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci;

 • konstruowanie opinii psychologicznych na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka;

 • wspieranie mocnych stron dziecka;

 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci;

 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania dzieci;

 • współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej;

 • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 • współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa oraz prelekcji dla rodziców.

 

                                            


 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
  ul. Jana Pawła II 18
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • 324312040

Galeria zdjęć