Nawigacja

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Zajęcia z psychologiem Zajęcia z logopedą Zajęcia z rehabilitantem Zajęcia z tyflopedagogiem Zajęcia z surdopedagogiem Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Szczegółowe informacje nt pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
    ul. Jana Pawła II 18
    44-230 Czerwionka-Leszczyny
  • 324312040

Galeria zdjęć