Nawigacja

Co to jest integracja Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Grupa wsparcia

Integracja

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

     W celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w naszym przedszkolu organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zajęcia są  prowadzone w grupach 1-osobowych z udziałem ich rodziców.

Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący na podstawie wniosku rodziców i opinii wydanej przez placówkę stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, rehabilitant, oligofrenopedagog, surdologopeda, inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola.

W naszym przedszkolu wczesnym wspomaganie rozwoju objętych jest 13 dzieci. Nie wszystkie te dzieci uczęszczają do naszego przedszkola (4 dzieci nie korzysta z przedszkola). Zajęcia z tymi dziećmi prowadzą: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant i surdologopeda.

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
    ul. Jana Pawła II 18
    44-230 Czerwionka-Leszczyny
  • 324312040

Galeria zdjęć