Nawigacja

Rekrutacja 2020/2021

Ogłoszenia

15 kwietnia 2020r.

Od 15.04.2020r. (godz. 1200) w Przedszkolu będzie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania do tutejszego przedszkola w terminie do 24.04.2020r. (godz. 1500), drogą elektroniczną na podany mail: przedszkole.10@wp.pl  Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Druk potwierdzenia woli:

Potwierdzenie_woli(1).doc

 

 

 

24 marca 2020r.

REKRUTACJA

INFORMUJEMY RODZICÓW, ŻE W OKRESIE
OD 26 MARCA DO 9 KWIETNIA 2020 ROKU W GODZINACH
OD 8:00 DO 15:00
BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU WRAZ
Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ
W FORMIE PAPIEROWEJ.

SKRZYNKA PODAWCZA BĘDZIE ZNAJDOWAĆ SIĘ
W WEJŚCIU GŁÓWNYM PRZEDSZKOLA

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH.

W dniu 25 marca będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie

w celu poinstruowania, by dokumenty nie zawierały błędów.

 

 

09 marca 2020r.

UWAGA!

Rodzice mogą wybrać 3 placówki.

Można wybrać również np.

1.Przedszkole Nr 10 - grupa poranna,

2.Przedszkole Nr 10 - grupa popołudniowa,

3.Przedszkole innego wyboru

Nazwa naszego przedszkola na stronie naboru elektronicznego:

Przedszkole Nr 10 im. J. Tuwima

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny

 

Uwaga:

Po zarejestrowaniu na stronie naboru należy oddać dokumenty (WNIOSEK oraz odpowednie ZAŁĄCZNIKI) w placówce pierwszego wyboru.

Wniosek drukujemy bezpośrednio po elektronicznej rekrutacji.

Załączniki znajdują się na tej platformie w zakładce: Pliki do pobrania.

 

06 marca 2020r.

Rekrutacja na stronie UGiM Czerwionka-Leszczyny:

https://www.czerwionka-leszczyny.pl/oswiata-kultura/rekrutacja

Logowanie do strony ELEKTRONICZNY NABÓR DO PRZEDSZKOLI:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminaczerwionkaleszczyny

 

06 marzec 2020r.

 

10 luty 2020r.

DEKLARACJE dla dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola.

Dyrekcja Przedszkola informuje rodziców dzieci, które uczęszczają do przedszkola, że od 24 lutego do dnia 04 marca 2020r. są zobowiązani złożyć deklarację o chęci dalszej edukacji w naszym przedszkolu. Deklaracja dotyczy roku szkolnego 2020/2021. Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.00.

Rekrutacja nowych kandydatów do przedszkola nastąpi od 10 marca 2020r. do 23 marca 2020r.

Na rok szkolny 2020/2021 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wprowadza elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

link do strony urzędowej:

https://www.czerwionka-leszczyny.pl/oswiata-kultura/rekrutacja

 

Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące rekrutacji będą umieszczane na naszej stronie internetowej: www.przedszkoletuwima.edupage.org w zakładce: Rekrutacja 2020/2021.

Obecnie wzór deklaracji dla dzieci już uczęszczających do przedszkola oraz załącznik "B" - do Deklaracji będą wydawane przez wychowawczynie poszczególnych grup na zajeciach otwartych w miesiącu lutym 2020

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
    ul. Jana Pawła II 18
    44-230 Czerwionka-Leszczyny
  • 324312040

Galeria zdjęć