Nawigacja

Profil przedszkola Historia przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Procedura monitorowania weiść do przedszkola Ramowy Rozkład Dnia - grupy dopołudniowe Ramowy Rozkład Dnia - grupy popołudniowe Kalendarz Roku Szkonego 2020/2021 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Regulamin działania elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu Prawa dziecka Prawa i obowiązki Rodziców Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

O przedszkolu

Historia przedszkola

"Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu-

o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, mysleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat"

                                                              Robert Fulghum

 

Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach prowadzi swoją działalność wychowawczo-dydaktyczną od 1 września 1987 roku. Placówka usytuowana jest przy ulicy Jana Pawła II 18.

Na pierwszych stronach kroniki czytamy: Prace przygotowawcze do otwarcia placówki rozpoczęły się  1 czerwca 1987 roku (...) W tym ofiarnym i mozolnym przygotowaniu brał udział cały personel obsługowy, a w końcówce również personel pedagogiczny (...)Uroczyste otwarcie placówki oświatowej nastąpiło 1 września 1987 roku. Uroczystość uświetnili swą obecnością honorowi goście: Naczelnik Miasta i Gminy w Leszczynach - mgr Janusz Michalski, Inspektor Oświaty i Wychowania w Leszczynach dr Stanisław Pyszny, wizytator ds przedszkoli mgr Agnieszka Głombik oraz wielu innych. W obecności dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola przekazano placówkę w pierwszej kolejności władzom miasta, a następnie dyrektorce przedszkola. Duży "złoty klucz"-symbol przekazania placówki- do dnia dzisiejszego znajduje się na honorowym miejscu w gabinecie dyrekcji. Najwspanialsze wspomnienia z tego dnia to występy artystyczne dzieci przedszkolnych-wiersze oraz piosenki. Otwarciu przedszkola przyświecało hasło: "Bo przedszkole uczy bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas". Uroczystość zakończono zwiedzaniem placówki. Po uroczystym otwarciu, już następnego dnia placówka rozpoczęła normalny rytm pracy wychowawczo-dydaktycznej. Do przedszkola przyjęto 113 dzieci. Utworzono cztery grupy wiekowe. W roku 1987/88 dziećmi opiekowali się: dyrektor przedszkola, 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 14 pracowników administracyjno-obsługowych.

28 kwietnia 1988 roku przedszkole nasze odwiedzili goście z Wietnamu, a w 1989 roku wizyta gości z Czechosłowacji

w 1989 dla dzieci z rodzin uboższych bal TPD

Od 1 września 1995 roku z powodu likwidacji Przedszkola Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach utworzono dodatkowe dwa oddziały i przedszkole zaczęło funkcjonować jako 6-oddziałowe.

26 kwietnia 2002 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/28/2002 Przedszkolu nadano imię Juliana Tuwima i ustalono nazwę placówki w brzmieniu: Przedszkole Nr 10 im.Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach

Ważniejsze wydarzenia w latach 1987 - 2010

01.09.1987 rok. - uroczyste otwarcie placówki

28.04.1988r. - wizyta gości z Wietnamu

08.02.1989r. - bal TPD dla dzieci z ubozszych rodzin

12.06.1989r. - zespół samokształceniowy dyrektorów przedszkoli

21.06.1989r. - wizyta gości z Czechosłowacji

19.06.1990r. - wizyta gości z Brazylii

09.10.1991r.- uroczystość mianowania młodych nauczycieli z udziałęm władz miasta

03.01.1992r. - konferencja dyrektorów przedszkoli z przedstawicielami Delegatury Oświaty w Rybniku

08.12.1992r. - spotkanie nauczycieli z władzami miasta i przedstawicielami oświaty

kwiecień 1993 - udział w obchodach Dnia Ziemi zorganizowanych przez Ochronę Środowiska

10.04.1994r. - "Dzieci Dzieciom" zorganizowanie przeglądu zespołów wokalno-rytmicznych przedszkoli - dochód przeznaczono na rzecz dzieci niepełnosprawnych

30.05.1995r. - "Koncert dla mamy" - dochód z uroczycstości przeznaczono na rzecz Fundacji |" Basen dzieciom"

01.06.1995r.- otwarcie sali audiowizualnej

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
    ul. Jana Pawła II 18
    44-230 Czerwionka-Leszczyny
  • 324312040

Galeria zdjęć