Nawigacja

Profil przedszkola Historia przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Procedura monitorowania weiść do przedszkola Ramowy Rozkład Dnia - grupy dopołudniowe Ramowy Rozkład Dnia - grupy popołudniowe Kalendarz Roku Szkonego 2020/2021 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Regulamin działania elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu Prawa dziecka Prawa i obowiązki Rodziców Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

O przedszkolu

Regulamin działania elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu

Regulamin działania elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

 

1.  Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest w oparciu  o elektroniczny system.
 
 2.  W przedszkolu podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8:00 - 13:30 dla grup dopołudniowych oraz od 13:30 do 19:00.
 
3.  Pobyt dziecka w czasie realizacji podstawy programowej jest bezpłatny.
 
4.  Opłata za każde rozpoczęte pół  godziny poza podstawą programową wynosi 0,50 gr
 
5.  Do elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu służy dyskietka (karta zbliżeniowa).
 
6.  Przedszkole zapewnia każdemu dziecku dwie dyskietki (karty zbliżeniowe) nieodpłatnie. Dyskietki (karty zbliżeniowe)  stanowią własność przedszkola i po zakończeniu edukacji, opiekun zobowiązany jest do ich zwrotu.
 
7.  Rodzic /opiekun ma prawo odpłatnie zamówić dodatkowo dowolną liczbę dyskietek (kart zbliżeniowych) przypisanych do danego dziecka  w cenie 8 zł.
 
8.  Zgubienie nieodpłatnie otrzymanej dyskietki (karty zbliżeniowej) skutkuje koniecznością jej odkupienia w cenie 8 zł lub zastąpienia inną posiadaną dyskietką (kartą zbliżeniową) zarejestrowaną i aktywną w systemie.
 
9.  Opiekun przyprowadzając dziecko zobowiązany jest zarejestrować na odpowiednim czytniku jego wejście, a odbierając zarejestrować na drugim czytniku jego wyjście  z przedszkola za pomocą dyskietki (karty zbliżeniowej) indywidualnie przydzielonej dziecku.
 
10. System nalicza opłatę za rzeczywisty pobyt dziecka miesięcznie w jednodniowych okresach rozliczeniowych.
 
11. W przypadku uroczystości i wycieczek organizowanych przez przedszkole w godzinach wykraczających poza godziny deklarowane nie będzie naliczana dodatkowa opłata za pobyt dziecka. Zmiany te będą wprowadzane przez przedszkole ręcznie, bez konieczności składania wniosku przez rodzica oraz bez konieczności odbicia karty.
  
12. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania bądź pomyłki czytnika system naliczy opłatę pobytu dziecka:
a) od godziny otwarcia przedszkola, w przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola bez elektronicznej rejestracji;
b) do godziny zamknięcia przedszkola, w przypadku wyjścia dziecka z przedszkola bez elektronicznej rejestracji.

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
    ul. Jana Pawła II 18
    44-230 Czerwionka-Leszczyny
  • 324312040

Galeria zdjęć