Nawigacja

Profil przedszkola Historia przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Procedura monitorowania weiść do przedszkola Ramowy Rozkład Dnia - grupy dopołudniowe Ramowy Rozkład Dnia - grupy popołudniowe Kalendarz Roku Szkonego 2020/2021 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Regulamin działania elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu Prawa dziecka Prawa i obowiązki Rodziców Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

O przedszkolu

Ramowy Rozkład Dnia - grupy dopołudniowe

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Nr 10 im. Juliana Tuwima
w Czerwionce-Leszczynach
Przedszkole czynne w godzinach:     6.30-16.30
Podstawę programową realizujemy w godzinach: 8.00-13.30
6:30 – 8:30    - Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze i wychowawcze
Zabawy w kącikach zainteresowań wg pomysłu dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca z zespołem dzieci lub indywidualne wspomaganie, praca z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe  itp.
8.00 – 8.30     - Przygotowanie do śniadania, prace porządkowe
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe  i ze śpiewem
Czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów

8.00-13.30 – Język angielski, religia wg harmonogramu danej grupy
8.30 – 9.00     - Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków
9.00 –10.30     - Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
10.30 – 11.45    -     Zabawy i gry sportowe. - Zabawy organizowane i swobodne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, wspieranie działań twórczych. Spacery, wycieczki i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze
11.45 – 12.00     -    Przygotowanie do obiadu czynności porządkowe i higieniczne
Wdrażanie do samoobsługi
12.00-12.30     -  Obiad – wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku
12.30 – 13.00    -     Odpoczynek poobiedni, relaks z muzyką
13.15 – 13.25 –     rozchodzenie się dzieci zadeklarowanych do godz.13.30
13.55-14.00 –          rozchodzenie się dzieci zadeklarowanych do godz.14.00
13.00-14.00 -     Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze
Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze
Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe  itp.
Zabawy  ruchowe, konstrukcyjne, zajęcia dodatkowe
14.00 – Podwieczorek – wdrażanie do kulturalnego spożywania podwieczorku
14.20 – 14.30 – rozchodzenie się dzieci zadeklarowanych do godz. 14.30
14.45 – 15.00 - rozchodzenie się dzieci zadeklarowanych do godz. 15.00
15.25 – 15.30 – rozchodzenie się dzieci zadeklarowanych do godz.15.30
15.50 – 16.00 – rozchodzenie się dzieci zadeklarowanych do godz. 16.00    

14.30 – 16.30 - Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe
Zabawy w kącikach zainteresowań wg pomysłu dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna i wyrównawcza
Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
Rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci
16.15 – 16.25 – rozchodzenie się dzieci
 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
    ul. Jana Pawła II 18
    44-230 Czerwionka-Leszczyny
  • 324312040

Galeria zdjęć