Nawigacja

Profil przedszkola Historia przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Procedura monitorowania weiść do przedszkola Ramowy Rozkład Dnia - grupy dopołudniowe Ramowy Rozkład Dnia - grupy popołudniowe Kalendarz Roku Szkonego 2020/2021 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Regulamin działania elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu Prawa dziecka Prawa i obowiązki Rodziców Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

O przedszkolu

Ramowy Rozkład Dnia - grupy popołudniowe

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Nr 10 im. Juliana Tuwima
w Czerwionce-Leszczynach – oddziały popołudniowe
Podstawę programową realizujemy w godzinach: 13.30 – 19.00
13.25 – 13.40     -   Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze i wychowawcze
Zabawy w kącikach zainteresowań wg pomysłu dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca z zespołem dzieci lub indywidualne wspomaganie, praca z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe,  zabawy ruchowe  i ze śpiewem
Czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów

14.00-14.30     – Obiad -  doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami

14.30 –15.00     -     odpoczynek poobiedni, relaks z muzyką

15.00 -17.00 -  Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia  religii, język angielski. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne,

17.00 – podwieczorek - wdrażanie do kulturalnego spożywania podwieczorku

17.15 – 19.00     -     Zabawy i gry sportowe. - Zabawy organizowane i swobodne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, wspieranie działań twórczych. Spacery, wycieczki i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze. Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe  itp.
Zabawy  ruchowe, konstrukcyjne, zajęcia dodatkowe. Zabawy w kącikach zainteresowań wg pomysłu dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna i wyrównawcza
Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci


18.00 – 18.45 -  rozchodzenie się dzieci
 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Nr 10 im. Juliana Tuwima
w Czerwionce-Leszczynach – oddziały popołudniowe
Podstawę programową realizujemy w godzinach: 13.30 – 19.00
13.25 – 13.40     -   Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze i wychowawcze
Zabawy w kącikach zainteresowań wg pomysłu dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca z zespołem dzieci lub indywidualne wspomaganie, praca z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe,  zabawy ruchowe  i ze śpiewem
Czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów

14.00-14.30     – Obiad -  doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami

14.30 –15.00     -     odpoczynek poobiedni, relaks z muzyką

15.00 -17.00 -  Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia  religii, język angielski. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne,

17.00 – podwieczorek - wdrażanie do kulturalnego spożywania podwieczorku

17.15 – 19.00     -     Zabawy i gry sportowe. - Zabawy organizowane i swobodne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, wspieranie działań twórczych. Spacery, wycieczki i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze. Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe  itp.
Zabawy  ruchowe, konstrukcyjne, zajęcia dodatkowe. Zabawy w kącikach zainteresowań wg pomysłu dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna i wyrównawcza
Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci


18.00 – 18.45 -  rozchodzenie się dzieci
 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
    ul. Jana Pawła II 18
    44-230 Czerwionka-Leszczyny
  • 324312040

Galeria zdjęć